Επικοινωνία

Για θέματα:

  • Ανακοινώσεις
  • Δελτία τύπου
  • Διαφήμιση
  • Προβολή εκδήλωσης
  • Προβολή επιχείρησης
  • Δημοσίευση άρθρου
  • Επικοινωνία με δημοσιογραφικό τμήμα
  • Καταγγελία
  • ή οποιοδήποτε άλλο θέμα

επικοινωνήστε μαζί μας στο info@poo.gr

Ευχαριστούμε